OVER ARNO
Op een dag tekende ik een jongen met een wolvenmasker op. En mijn eerste boek was geboren. Een boek over een verlegen kleine jongen die, met een zekere angst, een onbekende wereld betreedt. Ik gaf dit verlegen jongetje de naam Arno, omdat ik op dat moment maar één naam in mijn hoofd had: die van de jongen waar ik verliefd op was (Ik trouwde met deze man).
Door de ogen van dit karakter kijk ik anders naar de wereld om me heen.

ABOUT ARNO
One day I drew a small boy with a wolf mask. And my first book was born. A story about a shy little boy, with a certain fear, entering an unknown world. I gave that shy boy the name of Arno, because at that time, I had only one name in my mind, the name of the boy I loved that moment ( I married that boy). Through the eyes of this character I look differently at the world around me.


terug / back